fot. Adam Wajrak

Regulamin – Dom Na Rykowisku

Warunki rezerwacji i anulacji Domu na Rykowisku

§ 1

REZERWACJA I OPŁATA POBYTU
  1. Rezerwacja jest gwarantowana po wypełnieniu formularza rezerwacji, wpłaceniu na konto bankowe bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% wartości pobytu i przesłaniu nam potwierdzenia przelewu. W przypadku wykupienia 2 nocy opłatę za pobyt należy uiścić w całości (100%) przelewem przy zakładaniu rezerwacji. Chęć skorzystania z dodatkowych usług należy zgłosić w formularzu – nie możemy niestety zagwarantować, że później złożone zamówienia będziemy w stanie zrealizować.
  2. Prosimy o uiszczenie pozostałej część opłaty najpóźniej 14 dni przed przyjazdem oraz przesłanie nam poświadczenia przelewu. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia przelewu w określonym wyżej terminie, zastrzegamy sobie prawo do zarezerwowania domu innemu klientowi. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do pobrania kaucji w wysokosci 1000 zł, płatnej przelewem przed przyjazdem. Zwrot kaucji nastąpi na konto, z którego została przelana, o ile nie stwierdzone zostaną w dniu odbioru poważne szkody.
  3. Rezerwacje dokonywane w okresie krótszym niż 14 dni od daty przyjazdu są wiążące po opłaceniu całej kwoty za pobyt.
  4. Akceptujemy jedynie opłaty całościowe – nawet jeśli podróżujecie Państwo w przyjaciółmi i dzielicie się kosztami, prosimy o przelanie całości opłaty przez 1 osobę i rozliczenie kosztów między sobą. W przypadku rezerwacji kilku obiektów dla jednej grupy radzimy dokonania rezerwacji każdego obiektu przez osobę, która będzie uiszczała opłaty i będzie dla nas partnerem umowy wynajmu.

§ 2

ANULACJA
  1. Anulacji rezerwacji należy dokonywać w formie pisemnej na adres: magda@wisent.ch
  2. Wpłacony bezzwrotny zadatek lub wpłata za pobyt 2-3 dniowy mogą zostać zwrócone – pomniejszone o opłatę 150 zł – jedynie w przypadku rezygnacji w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem. Jeśli zamiast zrezygnować z pobytu, przełożą go Państwo na inny termin w tym samym roku kalendarzowym, zapisujemy cały zadatek, bez potrącania żadnych opłat, na poczet tego pobytu.
  3. Anulowania rezerwacji mniej niż 30 dni przed przyjazdem będzie skutkowało utratą wpłaconego zadatku, zaś mniej niż 14 dni – utratą całej opłaty za pobyt – chyba że Goście sami znajdą zastępstwo na anulowany pobyt. W przypadku zorganizowania przez Gości nowej rezerwacji domu w tym samym terminie i na taką samą liczbę nocy, kwotę zadatku (opłaty za krótki pobyt) zwrócimy Gościom  lub potraktujemy ją jako zadatek na pobyt w innym terminie – zgodnie z wyborem Gości.
  4. W przypadku skrócenia lub rezygnacji z rezerwacji w trakcie trwania pobytu, uiszczona opłata nie podlega nawet częściowemu zwrotowi.
 
Regulamin Domu Na Rykowisku
 

§ 1

Gości zapraszamy do Domu na Rykowisku od godz. 17.00. W dniu wyjazdu należy opuścić dom do godz. 11.00. Jeżeli Najemca nie opuści domu do godziny 11:00 w dniu wymeldowania, możemy naliczyć dodatkową opłatę w wysokości połowy stawki za dobę wynajmu. Klucze znajdują się w sejfie, do którego kod Goście dostaja w e-mailu po opłaceniu pobytu. W dniu wyjazdu klucze należy odłożyć do sejfu. W tym samym emailu podajemy telefon do osoby kontaktowej na miejscu.  Istnieje możliwość przyjazdu i wyjazdu w innych godzinach, jeżeli zostanie to wcześniej uzgodnione. Goście otrzymują klucz który zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza lub nie odłożenie go do sejfu powoduje naliczenie opłaty w wysokości 300 zł.

§ 2

Na terenie Domu mogą przebywać jedynie osoby wcześniej zgłoszone. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.  Zabronione jest przyjmowanie wizyt osób niezameldowanych w obiekcie. 

§ 3

W czasie pobytu w domu zabronione jest organizowanie głośnych imprez – nasi goście spragnieni są ciszy i spokoju. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek, zasady dobrosąsiedzkiego współżycia i zasady regulaminu. W takim przypadku mamy prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00.

§ 4

Goście uprawnieni są do korzystania z grilla i ogniska. Bardzo prosimy o ostrożne obchodzenie się z ogniem i nigdy nie pozostawianie go bez nadzoru – drewno szybko płonie i w razie pożaru my stracimy nasz z miłością zbudowany świat, a Państwo narazicie na niebezpieczeństwo swe życie. Szczególnie w czasie suszy apelujemy o czujność i rozwagę. 

§ 5

W domu mamy ogrzewanie gazowe. Goście mogą korzystać z kominka i pieca chlebowego. Ze względu na drewnianą konstrukcję domu należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru. Zmienianie ustawień na piecu gazowym jest surowo wzbronione.

UWAGA: Wewnątrz domu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 1000 zł. 

§ 6

Goście zobowiązują się do utrzymywania domu w stanie zastanym i do segregacji śmieci. Przed wyjazdem należy pozostawić uprzątnięte i umyte urządzenia i naczynia kuchenne, opróżnić lodówkę oraz wynieść z domu śmieci zgodnie z zasadami segregacji. Goście zobowiązują się również, że przed wyjazdem zdejmą poszewki z pościeli  i włożą je do worków dostępnych w każdej łazience, ręczniki rozwieszą w łazience do suszenia UWAGA nie jest to wliczone w tzw. sprzątanie końcowe – jeśli te czynności nie zostaną wykonane, możemy pobrać dodatkową opłatę (wysokość zależna od stanu, w jakim pozostawiono dom lub ewentualnych strat)

W domu zabronione jest chodzenie w butach – prosimy o przywiezienie swoich kapci. Prosimy również o nieprzestawianie sprzętu muzycznego i mebli. Jeśli mimo naszej prośby jakieś meble zostaną przestawione podczas pobytu, muszą wrócić przed Państwa wyjazdem na swoje miejsce.

§ 7

Ze względu na wymagania dotyczące użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków do wc można wrzucać WYŁĄCZNIE papier toaletowy (czyli nie wrzucamy podpasek, tamponów, chusteczek dla niemowląt, resztek jedzenia itd.). Nieprzestrzeganie zasad użytkowania oczyszczalni grozi jej uszkodzeniem lub zatkaniem, a nas zmusi do obciążenia Gości kosztami naprawy.

§ 8

Wszelkie awarie oraz usterki wynikłe w trakcie użytkowania domu prosimy zgłaszać na bieżąco osobie przekazującej klucze lub bezpośrednio nam, e-mailem. Nie pobieramy zazwyczaj kaucji, ponieważ wierzymy, że tak jak my będziecie dbali o nasz DOM, a jeśli niechcący coś uszkodzicie, pokryjecie koszty naprawy. Każdy rodzic (opiekun) odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci. Gość dokonujący rezerwacji przyjmuje odpowiedzialność rzeczowo–materialną za wszystkich członków grupy dla której dokonuje rezerwacji.

§ 9

Dzieci pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność mogą korzystać z placu zabaw i basenu. Kąpiel w basenie musi odbywać się pod nadzorem opiekunów. Basen dostępny jest sezonowo. Woda w basenie poddawana jest chlorowaniu. Korzystanie z basenu dobywa się na własną odpowiedzialność. Należy bezwzględnie stosować się do Regulaminu basenu (wymóg przykrywania basenu).

§ 10

Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w Domu przedmioty wartościowe i pieniądze, jak również za mające miejsce w trakcie pobytu przerwy w dostawach mediów do Obiektu, w szczególności, za przerwy w dostawach energii elektrycznej spowodowane czynnikami atmosferycznym, czy brak w dostawie wody w całej gminie.

§ 11

Obiecujemy bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w domu. Uwagi oraz propozycje usprawnień, za które zawsze jesteśmy wdzięczni, prosimy zgłaszać do Magdaleny Leszczyńskiej magda@wisent.ch.

Życzymy Państwu udanego pobytu w naszych progach i mamy nadzieję, że poczujecie się tu jak w domu!